Extra zekerheid voor inleners met NEN4400-1

Wij hebben het NEN4400-1-certificaat gehaald. Dit betekent dat we hebben bewezen dat we voldoen aan alle verplichtingen “die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van arbeid”. Dit geeft opdrachtgevers extra zekerheid over de keten- en inleenaansprakelijkheid wanneer ze onze mensen inlenen.

De NEN 4400-1 toetst of bedrijven die personeel ter beschikking stellen aan alle verplichtingen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de afdracht van loonheffingen en het beheren van werknemersdossiers. De Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert periodiek of bedrijven nog aan alle verplichtingen volgens de NEN4400-1 voldoen. Hierdoor wordt het risico voor de inlener beperkt. Volgens de huidige wetgeving kunnen opdrachtgevers namelijk aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die voortvloeien uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan.

IJssel Perspectief
IJssel Perspectief haalde eerder het NEN-certificaat al. Nu beschikt dus zowel IJssel Perspectief als IJssel Technologie over het certificaat.