Beschikbaarheid installaties gegarandeerd

Nedmag

Projectbeschrijving

Al meer dan een decennium neemt IJssel Technologie het volledige onderhoud van Nedmag voor zijn rekening. Goed georganiseerd onderhoud is hier nog belangrijker dan elders, omdat de machines veel te lijden hebben door hitte en het gebruik van onder meer magnesiumzout.

IJssel heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van Nedmag overgenomen en het team door effiënter werken weten te verkleinen. Ook hebben we een integraal onderhoudsplan opgesteld. Dit was nodig om de geëiste beschikbaarheid van de installaties te garanderen. Door de risicoanalyse van IJssel bijvoorbeeld kunnen onderdelen tijdig worden vervangen, zonder de productie te verstoren. Aan het onderhoudsplan is een continu verbeterprogramma gekoppeld. Zo is met Value Stream Mapping (VSM) het onderhoudsproces meer lean gemaakt.

Tegelijkertijd is het onderhoudsbudget al sinds de start van de uitbesteding stabiel en beheersbaar. Een andere resultaat is dat het aantal oproepen voor onvoorzien nachtelijk onderhoud sterk is teruggebracht. Ook is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd door smeerolie te reinigen in plaats van te vervangen.

Projectdetails

  • Klant Nedmag
  • Datum 22/12/2014
  • Tags

Deel dit verhaal

Naar boven