Smart Industry: Nederland naar een hogere versnelling

We moeten met elkaar in een hogere versnelling gaan rijden als we de kansen van Smart Industry willen benutten. Dat bepleitten de voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie op het Smart Industry Jaarevent in Utrecht.

Het bedrijfsleven wil het voortouw nemen als het gaat om het benutten van Smart Industry-kansen. Maar als we ons willen blijven meten met de wereldtop, heeft het bedrijfsleven hierbij steun van overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen nodig. Hans de Boer, Ineke Dezentjé Hamming en Fried Kanen, riepen het nieuwe kabinet daarom op om meer te investeren in Smart Industry. De drie voorzitters van de ondernemersorganisaties ondersteunden hun actie met dit pamflet.

Kennis en ervaringen uitwisselen
Het jaarevent stond verder in het teken van kennis en ervaringen uitwisselen en netwerken. Onder meer met een kennismarkt, verdiepingssessies en demo’s van 3D-printers, robots en artificial intelligence.

Acht smart technologieën
Arnold Stokking (TNO) en Janika Horváth (KvK) benoemden in hun presentatie acht smart technologieën die nu al toepasbaar zijn, waaronder drones, big data en photonica. ‘Wij houden ons bij IJssel met alle acht technologieën bezig. Het was voor mij weer een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, aldus Rien Slingerland, als IJssel-directeur bij het event aanwezig. Hij constateerde verder dat steeds meer bedrijven zich bewust worden van het belang in Smart Industry en zich hierin bekwamen. ‘Tegelijkertijd moet je vaststellen dat dit maar een heel klein stukje van de industrie is. Daar willen wij als Smart Industry Ambassadeur graag verandering in brengen.’

Meer weten over de kansen
IJssel erkent het belang van Smart Industry al jaren en heeft zich hierin gespecialiseerd. Wilt u meer weten over de kansen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Mark Peters, m.peters@ijsseltechnologie.nl.